شبکه توزیع محتوا CDN به مجموعه ای از سرورهایی گفته می شود که از نظر جفرافیایی در سطح جهان پراکنده هستند که وظیفه ی آنها این است که با یکدیگر در ارتباط باشند تا بتوانند محتوا را به سرعت در سطح اینترنت پخش کنند. یک CDN این امکان را میدهد ...