راهنمای هویت بصری

لوگو

در خلق هویت بصری ساماوین تلاش کردیم تمام المان ها دارای مفهوم عمیق و معنادار باشند. در مرکزیت  لوگو نمادی از نیم کره سمت راست مغز قرار دادیم آنجا که ایده ها شکل می گیرند و خلاقیت شکوفا می شود. در بخش کناری لوگو از  نماد  </>  استفاده کردیم که از نمادهای اصلی در توسعه نرم افزار می باشد و به عنوان تداعی کننده فناوری در نظر گرفتیم.

ترکیب این دو مفهوم ما را به شعار سازمانی مان نزدیک می کند که با ایده خوب و به کارگیری فناوری می توان به موفقیت رسید:

ایده به توان فناوری

هویت سازمانی ساماوین طراحی لوگو
هویت سازمانی ساماوین پالت رنگی

پالت رنگ

همواره در حال خلق کردن سرویس جدید و جایگزین کردن با سیستم های گذشته هستیم. از اینرو سبز را برگزیدیم که نماد شکوفایی و رویش دوباره باشد.

ارزش آنچه را که به وجود آوردیم را می دانیم و به کیفیت و ثمین بودنش مطمئن هستیم از اینرو بنفش را برگزیدیم که نماد ثمین بودن است.

هم نشینی این دو رنگ ما را به یک هارمونی از ارائه خدمتی نوین و ثمین می رساند

تایپوگرافی

کالبد بخشیدن به محتوای هویت بصری ساماوین بر عهده  فونت دانا است. این فونت با تایپ فیسی مدرن همخوانی ایده آلی با دنیای فناوری دارد.

فونت  دانا همزمان بر دو تایپ فیس خوشنویسی نسخ و قواعد هندسی استوار است که موجب خوانایی بالا و القاگر فضای مدرن مینیمال می شود.

هویت سازمانی ساماوین تایپوگرافی
هویت سازمانی ساماوین آیکن

آیکون

آنچه ما در طراحی آیکن ها انتظار داشتیم برآورده کردن ارائه ساده مفهوم و انتقال حس نرمی و صمیمت بود.برای اجرایی کردن انتظارات مان در دو بخش ذیل تمرکز کردیم:

  • تضاد به وجودآورنده تمرکز خواهد خواهد بود. هم نشینی دو رنگ در عین سادگی باعث تمرکز بر مفهوم و خوانایی بیشتر می شود.
  • بهره مندی آیکون ها از حاشیه مرز ضخیم و انحنای قوسی باعث از بین رفتن چارچوب و ایجاد صمیمت با مخاطب می گردد.

تصویر گرافی

انتخاب ما برای ایجاد تصاویر بصری بر اساس طراحی ایزومتریک است. عمق بخشیدن به مفاهیم و انتقال ساده مضمون دلیل انتخاب این سبک طراحی بود.ایجاد تصاویر عمیق اما ساده اصول اولیه این طراحی است.

برای همگام سازی مخاطب با مفاهیم زاویه دید را بالا و گوشه در نظر گرفتیم تا بتوانیم نگاه وسیع تری به طرح ایجاد کنیم.همچنین این امکان را به ما بخشید که جزئیات بیشتری را با کمترین اختلاف منظر به نمایش بگذاریم

هویت سازمانی ساماوین تصویر گرافی

دانلود راهنمای بصری

راهنمای هویت بصری ساماوین (برند بوک) جهت حفظ حقوق معنوی به اشتراک گذاشته می شود. همچنین پکیج لوگوهای ساماوین در اندازه های مختلف جهت استفاده شرکت های همکار و رسانه های خبری جهت دریافت قرار داده ایم.