تماس با ساماوین

ساماوین به تداوم ارتباط با شما اهمیت می دهد؛ در همین راستا همواره تلاش می کنیم راه های ارتباطی موثر و ارزش آفرین فراهم کنیم و کیفیت ارتباط با شما را حفظ کنیم.جهت تماس با ساماوین و واحد های مربوطه از طریق راه های ارتباطی ذیل اقدام کنید.

تماس با مدیریت ساماوینمدیریت

مدیریت

جهت  طرح موارد ذیل با مدیریت در ارتباط باشید

 • طرح کسب و کار و سرمایه گذاری
 • تفاهم تجاری
 • انتقاد و پیشنهاد
تماس با واحد زیرساخت ساماوینزیرساخت

واحد زیرساخت

جهت امور زیرساخت نرم افزاری و پیگیری موارد ذیل با این واحد در ارتباط باشید

 • مدیریت سرورهای ابری
 • مدیریت  امنیت ابری
 • پیگیری استقرار نرم افزاری
تماس با واحد فناوری ساماوینفناوری

واحد فناوری

جهت امور فناوری اطلاعات و پیگیری موارد ذیل با این واحد در ارتباط باشید

 • مدیریت سرویس های نرم افزاری شرکت
 • پیگیری روند توسعه نرم افزار
 • رفع اختلال نرم افزاری
تماس با واحد حقوقی ساماوینحقوقی

واحد حقوقی

جهت امور حقوقی و پیگیری موارد ذیل با این واحد در ارتباط باشید

 • تنظیم قرارداد
 • پیگیری و بررسی قرارداد
 • ارسال و دریافت قرارداد و تفاهم نامه
 • پیگیری مسائل حقوقی و حل اختلاف
تماس با واحد حسابداری ساماوینحسابداری

واحد حسابداری

جهت امور مالی و پیگیری موارد ذیل با این واحد تماس بگیرید

 • ارسال و دریافت فاکتور
 • موارد پرداختی و وجوه واریزی
 • کد اقتصادی و ارزش افزوده
تماس با واحد اداری ساماویناداری